Úvodní strana

Základní informace - poloha

ČR Starostka obce:
Alice Vaňková

Katastrální výměra: 765 ha

Poloha:

Poloha

přesná poloha na mapě
zdroj: www.mapy.cz

Aktuální informace
.. Velkoobjemový kontejner na odpad 22.04.2023
Dne 22.04.2023 bude přistaven v Chemicoru kontejner na velkoobjemový odpad. Do kontejneru patří odpad, který nelze jinak roztřídit. Odpad můžete navážet za přítomnosti zástupce obce: Sobota 22.04.2023 9:00-11:00

.. Nebezpečný odpad 05.03.2023
V neděli 05.03.2023 v 8.30 hod. proběhne odvoz nebezpečného odpadu. Odpad můžete navážet 05.03.2023 od 8.00 hod za prodejnu potravin, kde bude přebírán zástupcem určeným obcí. Nebezpečným odpadem se rozumí: Obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budou odvezeny pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech. - elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory,sekačky, mikrovlnné trouby a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované - olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot barvy, laky, ředidla - pouze dobře uzavřené - drobné baterie a monočlánky - plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad) - Budou odvezeny pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti. Dále nebude odvezen Azbest, asfalt, lepenka a pneumatiky Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

.. Ztráty a nálezy
Na OÚ je uložen nález 3 ks baněk. Majitel se může přihlásit a vyzvednut zmiňované věci na OÚ v úředních hodinách.

.. Zákaz pálení 11.5.-14.5.2022
Na základě výstrahy vydané ČHMU na nebezpečí požárů od 11.5. 00:00 hod. do 12.5. 24:00 hod. vstupuje v platnost Nařízení Středočeského kraje 3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Během výstrahy je pálení zakázáno.

.. Velkoobjemový kontejner
Dne 04.06.2022 bude přistaven v Chemicoru kontejner na velkoobjemový odpad. Odpad můžete navážet: Sobota 04.06.2022 9:00-11:00

.. Svoz nebezpečného odpadu
Dne 06.03.2022 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Odpad můžete přivážet za místní obchod v neděli 06.03.2021 od 8:00-8:30 hod. Druh odpadu, který patří do tohoto svozu, můžete najít na těchto stránkách v sekci "Úřední deska".

.. Placení poplatků zas odpad na rok 2022
Poplatky za odvoz odpadu na rok 2022 můžete uhradit v úředních hodinách v kanceláři OÚ Obrubce od 03.01.2022.

.. Informace pro občany
Vzhledem k vyhlášení celostátní karantény bude obecní úřad až do odvolání uzavřen.

.. informace pro občany
Obec Obrubce se začlenila do nově vytvářené místní akční skupiny Boleslavsko (MAS). V souvislosti s přípravou návrhu Strategie místního rozvoje MAS se provádí u občanů dotazníkové šetření. Odkaz na dotazník je umístěn v rubrice MAS Boleslavsko a je možné ho vyplnit on-line. Dotazník mohou občané vyplnit i v tištěné podobě, formulář je k dispozici na OÚ. Termín vyplnění dotazníku je do 30. 9. 2015.

.. informace
Obec Obrubce hledá nového provozovatele restaurace v Obrubcích s termínem nástupu 1. 10. 2015. V současnosti probíhá rekonstrukce restaurace, po dohodě je možné si provozovnu prohlédnout. Bližší informace na tel. č. 602 311 929.

.. anketa
Kdo z občanů má zájem být informován o dění v obci prostřednictvím e-mailu, sdělte svůj zájem na e-mail obrubce-obec@seznam.cz, starostovi obce, popř.na obecní úřad v Obrubcích v době úředních hodin.

.. očkování psů
Ve čtvrtek 11. 5. 2015 v 16:00 hod. se v obci za místním obchodem uskuteční očkování psů proti vzteklině.

.. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 8. 12. 2014 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva se začátkem v 19.00 hodin. Program zasedání: 1. Zahájení; 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu; 3. Seznámení s návrhy kupních smluv (Dědina, Hátle); 4. Diskuze; 5. Závěr zasedání.

.. Ustavující zasedání obecního zastupitelstva
Dne 6. 11. 2014 se v místní restauraci koná ustavující zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích se začátkem v 19.00 hodin. Program zasedání: 1.Zahájení; 2.Volba starosty a místostarosty; 3.Zřízení finančního a kontrolního výboru; 4.Odměny neuvolněným členům obecního zastupitelstva; 5.Rozpočtové provizorium na rok 2015; 6.Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření; 7.Směrnice na odpisy; 8.Diskuze; 9.Ukončení zasedání.

.. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 25. 9. 2014 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích se začátkem v 19.00 hod. Program zasedání: 1. Zahájení 2. Finanční zpráva 3. Hodnocení plnění rozpočtu obce 4. Stanovení prodejní ceny stavebních pozemků 5. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí Koleč 6. Schválení plánovací smlouvy a stanovení úhrady dalších nákladů 7. Informace, různé 8. Diskuze 9. Ukončení zasedání

.. Veřejné zasedání zastupitelstva
Dne 26. 6. 2014 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích se začátkem v 19.00 hod. Program zasedání: 1.Zahájení; 2.Finanční zpráva; 3.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce Obrubce za rok 2013; 4.Prodej části obecního pozemku; 5.Smlouva s obcí Koleč; 6. Informace, různé; 7.Diskuze; 8.Závěr zasedání.

.. Nabídka prodeje parcel
Obec Obrubce nabízí k odprodeji čtyři zasíťované stavební parcely, každá o výměře cca 1000 m2. Parcely se nacházejí v klidném místě na okraji obce Obrubce, dopravní dostupnost 10 min. od okresního města Mladá Boleslav a 20 min. od okresního města Jičín. Bližší informace na tel. č. 606 061 411 nebo 602 311 929.

.. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 25. 3. 2014 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích. Začátek zasedání je v 19.00 hod. Program: 1. Zahájení; 2. Finanční zpráva; 3. Příspěvek na opravu hřbitovní zdi; 4. Dotace SDH Obrubce; 5. Rozpočet obce na rok 2014; 6. Diskuze; 7. Závěr zasedání.

.. Pozvánka
Dne 26. 11. 2013 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích, Začátek zesedání je v 19.30 hod. Program: 1. Zahájení 2. Finanční zpráva 3. Zpráva starosty obce 4. Žádost o dotaci 5. Diskuze 6. Závěr zasedání

.. Zveřejnění záměru
Zveřejnění záměru obce prodat nebo pronajmout nemovitý majetek - prodej pozemků - více informací naleznete na Úřední desce zde.

.. Výsledky voleb v obci
V obci Obrubce se k předčasným volbám do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. - 26. října 2013 dostavilo 64,7 % voličů. Vítězem voleb v Obrubcích se stala ČSSD se ziskem 29 hlasů, Hnutí ANO 2011 s 18 hlasy skončilo druhé, Na třetím místě se shodně umístily KSČM a ODS se 17 hlasy, dále Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury obdržel 13 hlasů, TOP 09 9 hlasů, KDU-ČSL 4 hlasy, SZ 1 hlas a Strana soukromníků 1 hlas.

.. Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce Obrubce
Obecní úřad v Obrubcích oznamuje, že na úřední desce obce je vyvěšen návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce Obrubce.

.. Posudek k dokumentaci
Obecní úřad oznamuje, že v úředních hodinách lze na OÚ v Obrubcích nahlédnout do posudku k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru "Přeložka silnice l/16 v úseku Mladá Boleslav - Martinovice" na životní prostředí. Po dohodě se starostou nebo místostarostou obce lze do posudku nahlédnout i v jiný pracovní den.

.. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 11. 12. 2012 se v restauraci v Obrubcích koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Začátek zasedání je v 19.00 hodin. Program: 1) Zahájení zasedání 2) Finanční zpráva 3) Rozpočtové opatření č. 8/2012 4) Informace, různé 5) Diskuze 6) Závěr zasedání, občerstvení

.. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 18. 10. 2012 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích. Začátek zasedání je v 19.00 hodin.

.. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 7. 6. 2012 se v restauraci v Obrubcích koné veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Začátek zasedání je v 19.00 hod.

.. Maškarní ples
Dne 18. února 2012 se v místní restauraci uskuteční dětský maškarní ples. Začátek v 15.00 hod. žádáme o potvrzení účasti do dne 12. 2. 2012.

.. Hasičský ples
SDH Obrubce oznamuje, že se dne 10.února 2012 koná v místní restauraci tradiční hasičský ples se začátkem ve 20.00 hod. Hudba skupina víkend.

..
Obecní úřad oznamuje, že od 1.2.2011 platí nové podmínky pro krátkodobý pronájem sálu v restauraci Obrubce. Pro soukromé osoby a ostatní subjekty platí tyto ceny: Akce komerčního (prodej a reklama zboží) i nekomerčního (např. akce kulturní, sportovní, dobročinné) charakteru do 2 hod. částka 500 Kč a od 2 hod. do 24 hod. částka 1 000 Kč. Akce pořádané obecním úřadem Obrubce a sdruženími působícími v obci Obrubce jsou od poplatku osvobozeny. Výjimku z úhrady pronájmu lze povolit na základě žádosti zástupce pořadatele akce. Požadovaný termín krátkodobého pronájmu sálu je třeba předem nahlásit starostovi obce Obrubce. Poplatek za krátkodobý pronájem sálu bude uhrazen předem v hotovosti hospodářce obce Obrubce v úředních hodinách, tj. každé pondělí v době od 18.00 do 19.00 hod.

.. Pozvánka
Dne 8.11.2010 se v restauraci v Obrubcích koná ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Obrubce. Začátek zasedání je v 19.30 hod. Program zasedání: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 2) Schválení programu 3) Volba starosty a místostarosty 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 5) Diskuse 6) Závěr zasedání Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

.. pozvánka
Dne 23. 3. 2010 se v restauraci v Obrubcích koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Začátek zasedání je v 19.00 hod. Hlavním bodem programu bude schvalování rozpočtu obce Obrubce na rok 2010.
Novinky na Úřední desce OÚ
Mobilní rozhlas
Zprávy z regionu
ČEZ Distribuce
Plánované odstávky
Náhodný obrázek
Obrubce - 17
obec
zobrazení: 1790
známka: 0
Předpověď počasí

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz